jobs in health department: सार्वजनिक आरोग्य विभागात नोकरीची संधी – jobs in public health department, here is how to apply


हायलाइट्स:

  • सार्वजनिक आरोग्य विभागात अधिकारी पदाची भरती
  • एकूण ८९९ पदे रिक्त
  • २० एप्रिल, २०२१ रोजी

प्रा. संजय मोरे

महाराष्ट्र सरकारतर्फे सार्वजनिक आरोग्य विभागात अधिकारी पदाची भरती होत असल्याची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे. महाराष्ट्र सरकार, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकिय अधिकारी, गट-अच्या एकूण ८९९ पदांची स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत भरती होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य संस्थांमध्ये ‘महाराष्ट्र वैद्यकिय आणि आरोग्य सेवा गट-अ’ या संवर्गातील वैद्यकिय अधिकारी पदांची भरती सुरु होणार आहे.

० एकूण रिक्त पदं- ८९९ (अजा-४४, अज-२६, विजा(अ)-११, भज(ब)-११, भज(क)-१३, भज(ड)-७, विमाप्र-४३, इमाव-९२, ईडब्ल्यूएस-९०, खुला-५६२). यातील ३० टक्के पदं महिलांसाठी आणि ५ टक्के पदं खेळाडूंसाठी राखीव आहेत. अनाथ उमेदवारांसाठी ६ पदं आणि दिव्यांग उमेदवारांसाठी ३६ पदं राखीव आहे. (अल्पदृष्टी व अस्थिव्यंग उमेदवारांसाठी प्रत्येकी १८ पदं राखीव आहेत)

० भिषक, बालरोगतज्ज्ञ, शल्य चिकित्सक, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, त्वचारोगतज्ज्ञ, अस्थिव्यंगोपचारतज्ज्ञ, नेत्ररोगतज्ज्ञ, शरीरविकृतीतज्ज्ञ, क्ष-किरणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, रक्तसंक्रमण अधिकारी या विशेषज्ञ शाखेतील पदव्युत्तर पदवीधारक/ पदविकाधारक उमेदवारांना विशेष प्राधान्य देण्यात येईल.

० पात्रता- ३१ मार्च, २०२१ रोजीपर्यंत वैद्यकिय अधिकारी (एमबीबीएस) पदासाठी एमबीबीएस पदवी किंवा समतूल्य पदवी उत्तीर्ण. वैद्यकिय अधिकारी (विशेषज्ज्ञ) पदासाठी वर नमूद अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर पदवी/पदविका उत्तीर्ण.

० वय- १ एप्रिल, २०२१ रोजीपर्यंत ३८ वर्षं पूर्ण असलेले (मागासवर्गीय- ४३ वर्षांपर्यंत, दिव्यांग- ४८/५३ वर्षांपर्यंत)

० निवड पद्धती- पदवी परीक्षेच्या सर्व वर्षांमध्ये मिळालेले सरासरी गुण जास्तीत जास्त ६० गुण (एमबीबीएस पात्रता धारकांसाठी). पदव्युत्तर पदवी/पदविका परीक्षेतील सरासरी गुण- जास्तीत जास्त ६० गुण (विशेषज्ज्ञ पात्रता धारकांसाठी).

० सरकारी सेवेत वैद्यकिय अधिकारी या पदावरील बंधपत्रित किंवा कंत्राटी स्वरूपात केलेली एकूण सेवा- आदिवासी भागातील सेवेसाठी प्रत्येक सहामाहीला- ४ गुण आणि बिगर आदिवासी भागातील सेवेसाठी प्रत्येक सहामाहीला- ३ गुण, याप्रमाणे जास्तीत जास्त- २० गुण. (सरकार निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभागानं आदिवासी भागातील घोषित करण्यात आलेल्या संस्थांमधील बंधपत्रित/कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी म्हणून केलेल्या कामाचा अनुभव मूल्यांकनासाठी विचारात घेण्यात येईल.)

० सरकारी सेवेत नसल्यास पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन झालेली एकूण वर्षं- प्रत्येक वर्षाला २ गुण याप्रमाणे जास्तीत जास्त २० गुण.

पात्र अर्जांची छाननी करून संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्याकडून उमेदवारांची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. केवळ गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच नियुक्तीच्या ठिकाणाचा पसंतीक्रम दर्शविण्याकरिता मूळ प्रमाणपत्रांसह समुपदेशनाकरिता व्यक्तिशः उपस्थित राहणं आवश्यक आहे. आरोग्य सेवा आयुक्तालयामार्फत सादर करण्यात येणारी गुणवत्ता यादी आणि उमेदवारांच्या नियुक्तीचा पसंतीक्रम याची तपासणी करून उमेदवारास नियुक्ती आदेश सरकारकडून समुपदेशनाच्या दिवशीच देण्यात येतील.

SSC: कॉन्स्टेबल जीडी पदांची भरती; दहावी उत्तीर्णांना संधी

० परिविक्षा कालावधी- निवड झालेल्या उमेदवारांना दोन वर्षांचा परिविक्षा कालावधी (प्रोबेशन) असेल. निवड झालेल्या उमेदवारास कोणत्याही प्रकारचा खासगी व्यवसाय करता येणार नाही. पण त्यांना नियमानुसार व्यवसाय रोध भत्ता अनुज्ञेय असेल. अर्जासोबत स्वयंप्रमाणपत्र (दिलेल्या माहितीच्या अचूकतेबाबत आणि सत्यतेबाबत) जोडणं आवश्यक आहे. स्वयंप्रमाणपत्राचा नमुना http://arogya.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्जाचे शुल्क- खुला प्रवर्ग- १००० रु., मागास प्रवर्ग- ५०० रु. (फक्त राष्ट्रीयकृत बँकेच्या डिमांड ड्राफ्टद्वारे ‘संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई’ किंवा ‘The Director Health Services, Mumbai’ यांचे नावे शुल्क अदा करता येईल.)
बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये भरती; आजच करा अर्ज

० शंकासमाधानासाठी (कार्यालयीन वेळेत) ०२२-२२६२१००६/२२६२११८६वर संपर्क साधावा.

० अर्जाचा नमुना http://arogya.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाहिरातीत उपलब्ध आहे. पूर्ण भरलेले अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह ‘संचालक आरोग्य सेवा, सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल आवार, आरोग्य भवन, मुंबई’ या पत्त्यावर २० एप्रिल, २०२१ रोजी पोहोचतील असे पाठवावे.

भारतीय वायूदलात मेगाभरती; १५२४ जागा भरणार
जम्बो शिक्षक-मुख्याध्यापक भरती; केंद्र सरकारी शाळांमध्ये रिक्त पदे

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *