कोरोना काळात हॅण्ड ग्लोव्जचा तुटवडा, रुग्णालयांमध्ये हातमोज्यांचा पुरवठा विस्कळीतकोरोना काळात हॅण्ड ग्लोव्जचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. हातमोज्यांचे उत्पादन करणारे मोजकेच उत्पादक राज्यात असल्यामुळे पुरवठ्यावर प्रचंड ताण येत आहे.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *