इंग्लंडहून पुण्यात आलेले 109 प्रवासी सापडेना, पुणे महापालिकेची पोलिसांकडे धावइंग्लंडहून 1 डिसेंबरपासून पुण्यात आलेल्या प्रवाशांचा थांगपत्ता लागत नसल्याने पुणे महापालिकेने आता शहर पोलिसांकडे धाव घेतली आहे.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *